Smart personlighet av Akademibokhandeln

På gymnasiet pluggade jag mycket fysik. Något som ofta användes för att närma sig en företeelse var att skruva på en parameter i taget här och där under kontrollerade former – allt annat lika. Vad kan vi skruva på i vår verksamhet – där det precis som i många branscher blir en alltmer homogen marknad? Vad är vår lösning när allt annan är lika?

Det finns något i alla organisationer som alltid är unikt. Människorna. Mötet mellan företagets personal och våra kunder. Det personliga mötet är inte bara vår affärsidé, det är vår starkaste tillgång. Möten som skapar relationer, förtroende som skapar långsiktiga sådana. Att i stora mötesgrupper se till varje persons upplevelse. Hitta det där lilla extra, som man bär med sig.

Att skapa värde genom personlighet är inte helt lätt. Du ska hitta din röst och samtidigt göra det i samklang med företagets varumärke, tonalitet och värdegrund. Balansera på linan för att hitta lagom. Att sätta den man kommunicerar med i fokus är a och o, tillsammans med vilken media man samtalar genom. På sociala medier är det mer accepterat att vara personlig och informell, medan det kan bli helt fel i ett möte med någon som är mer formell. Men om man har ett äkta intresse av sin motpart går det sällan fel. Lyssnar och inte bara väntar på att få tala.

På bilden hittar du ett ypperligt exempel på hur Akademibokhandeln på ett proffsigt men ändå lekfullt sätt lyfte fram medarbetarnas personlighet. Hur kan du använda personlighet på bästa sätt i ert nästa möte?

//Malin