Tillgänglighet

Louis De Geer ska vara öppet och tillgängligt för alla! Tillgänglighet är alltid en utmaning, framförallt i ett hus med så många kulturvärden, som måste förändras varsamt. Vi var oerhört stolta när De Geerhallen blev nominerat till Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris. Men detta är ett pågående och alltid aktuellt område, och det är våra kunders upplevelse som är det viktiga. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har förslag på förbättringar för vår tillgänglighet.

I De Geerhallen och Flygeln har vi platser för rörelsehindrade och rullstolsburna.

My Link/hörslinga

Vi har ett nytt hörhjälpssystem, My Link, för personer med hörselnedsättning. Med detta system är du som har nedsatt hörsel inte längre begränsad till att sitta i närheten av en magnetslinga eller inom området för de infraröda sändarna. Du kan fritt välja den plats i De Geerhallen som du helst vill sitta på. My Link-systemet använder en FM-sändare och du som evenemangsbesökare kvitterar ut en egen FM-mottagare i garderoben på Louis De Geer som sitter i en slinga som bärs runt halsen. Ladda ner information om MyLink hörslinga här.

Hiss

I konserthuset finns hiss med utrymme för rullstol till vänster i foajén, från entrén sett. Vid Turistcenter finns hiss till vänster om entrétrappen.

Platser för funktionshindrade

Platserna 730-735 i De Geerhallen är lätta att komma åt och särskilt lämpliga för funktionshindrade. Säg till om platsen när du bokar din biljett. Platserna finns utmed väggarna på båda sidor på parkettplan, se salongsöversikten.

Rullstolsplatser

Det finns sex rullstolsplatser i De Geerhallen, tre på varje sida på parkettplan. Ingång genom dörr B, nära hissen. Du kan köpa biljett för rullstolsplats via Ticnet. Om du bokar hos BiljettByrån/Turistbyrån, säg till att du vill ha en rullstolsplats.

Toaletter för rörelsehindrade

Toaletter med utrymme för rullstolar finns i huvudbyggnaden, i anslutning till De Geerhallen, på plan 1 (parkett) och plan 3 (första balkong).

Parkering för rörelsehindrade

Tre p-platser vid Holmentornet på Kvarnholmsplan intill konserthuset. Kör till Kvarnholmsplan via Dalsgatan. En plats vid Turistcenter på Källvindsgatan 1. OBS: P-tillstånd för rörelsehindrade krävs.

För dig med nedsatt syn

Du kan få hjälp att hitta till din plats av konsertvärdarna. Ta gärna kontakt med Turistcenter före konserten och säg till att du behöver hjälp.

Hemsidan

Denna hemsida är tillgänglighetsanpassad. Det innebär t ex att kontrasten mellan text och bakgrund uppfyller kraven för tillgänglighetsanpassning.