Miljöarbete

Vi arbetar dagligen för att minska vårt avtryck på miljön. I en så stor anläggning är det ibland en utmaning, men vi anser att det är mycket viktigt. Vi ser det som ett socialt ansvar, att skapa en hållbar värld för kommande generationer. Vi följer kommunens hårda regler för miljöarbete.

Här kan du ladda ner vår Miljöpolicy som PDF!

Hållbarhetsrapport_2020