Miljöarbete

Vi är en anläggning certifierad med den internationella miljömärkningen Green Key. Green Key är en ledande internationell märkning som i dag finns i 60 länder och som stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme, UNEP.

Vi arbetar dagligen för att minska vårt avtryck på miljön. I en så stor anläggning är det ibland en utmaning, men vi anser att det är mycket viktigt. Vi ser det som ett socialt ansvar, att skapa en hållbar värld för kommande generationer. Vi följer kommunens hårda regler för miljöarbete. För att ytterligare lära oss om vad vi kan göra i vårt miljöarbete, och om hur vi kan utveckla oss över tid har vi genomgått de krav och den utbildning som krävs för att bli Green Key-certifierad.

Här kan du ladda ner vår Miljöpolicy som PDF!

Här kan du läsa mer om vad vi gör i vårt miljöarbete, och hur du som gäst kan bidra!

Hållbarhetsrapport_2020