Östergötlands museum

Årets museum 2023! Här finns alltid något spännande att upptäcka bland kulturskatter av olika slag. På Östergötlands museum i Linköping finns utställningar inom konst och kulturhistoria, en upplevelsemiljö för barnfamiljer, restaurang med takterrass, museibutik och ateljé samt ett brett utbud av programaktiviteter. Huset rymmer även länskonstkonsulent, byggnadsvårdare, arkeologer, konservatorer, arkiv och bibliotek.

Till Östergötlands museum hör också Löfstad slott utanför Norrköping, Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och flera museigårdar runt om i Östergötland.

Östergötlands museum har ett eget bokförlag där alla titlar har länets kulturarv i fokus. På ostergotlandsmuseum.se kan du läsa om utgivna böcker och tidskriften Arkeologi i Östergötland och hur du beställer. Det finns såklart också ett urval i museibutiken!

Det förtrollade Östergötland – Folktro och sägner då och nu är den senaste utgivningen från museets förlag. Boken välkomnar läsaren in i den östgötska folktrons föreställningsvärld. Med utgångspunkt i lokala exempel berättar och förklarar författarna om hur det förtrollade tänkandet uppstått, använts och utvecklats genom historien.

Jonas Karlsson