Våra besökare har stor påverkan på besöksnäringen

Ett normalår konsumerar besökarna på Louis De Geer konsert & kongress för ca 79 miljoner kronor - utanför anläggningen. Pandemiåret 2020 var besökarna betydande färre vilket också hade en stor negativ inverkan på besöksnäringen i Norrköping i form av t [...]