Riksidrottsforum till Louis De Geer år 2020

I november om två år fylls Norrköping av idrottsmänniskor när idrottsrörelsens beslutsfattare samlas för att hålla Riksidrottsforum, RIF. Ungefär 300 besökare från hela landet beräknas delta i Riksidrottsforum 2020. Beslutet att lägga RIF 2020 på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping togs av Riksidrottsförbundet, RF, förra veckan. Norrköping fick det ärofyllda uppdraget i konkurrens med bland annat Västerås och Uppsala.

– Vi ser fram mot att tillsammans med Östergötlands Idrottsförbund göra Riksidrottsforum till något speciellt. Med Industrilandskapet, våra unika lokaler och vår erfarenhet av att arrangera stora konferenser och event är förutsättningarna att bidra till ett lyckat evenemang mycket goda, säger Liselotte Andersson, tf VD på Louis de Geer Konsert och Kongress.

Riksidrottsforum arrangeras vartannat år och är ett forum där ledning och styrelser från de svenska specialidrottsförbunden och distriktsidrottsförbunden möts. Under mötet diskuteras bland annat beslut om remisser och förslag till idrottsrörelsens högsta beslutande organ Riksidrottsmötet, RIM. Riksidrottsförbundet, RF, står som huvudarrangör i samarbete med Östergötlands Idrottsförbund och Louis de Geer Konsert och Kongress, där konferensen kommer att hållas.
– Vi är stolta och glada över att få arrangera ett Riksidrottsforum i Norrköping, säger distriktsidrottschef Kristin Lönnqvist. Vi har kapaciteten och kunnandet för att ta emot idrottsrörelsens beslutsfattare och Norrköping med alla sina idrottsföreningar är ett perfekt ställe för konferensen.

Riksidrottsforum är ett forum för erfarenhetsutbyte och viktiga samtal om idrottsrörelsens utveckling, framtid och förutsättningarna för att fortsatt vara en framgångsrik folkrörelse.