Bolaget

Uppdrag

Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB har i uppdrag att sälja, marknadsföra och utveckla anläggningen tillsammans med fastighetsägaren samt att stärka Norrköping som en attraktiv stad avseende konferenser, kongresser, nöjen och evenemang.

Bolaget skall bidra till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter och därmed även bidra till positiv utveckling inom besöksnäringen och kommunen.

Vision och affärsidé

Verksamheten skall kännetecknas av stor bredd. Genom hög kvalitet på anläggning, evenemang och service ska lokalerna utgöra en av landets bästa kongress-, konferens- och konsertanläggningar.

Ägarförhållande

Företaget ett 100% kommunalägt bolag under Norrköping Rådhus AB. Norrköping Rådhus AB är ett bolag helägt av Norrköpings kommun.