Utvärdering

Utvärdering är a och o. Närhelst du gör någon typ av insats vill du veta vad det gav och om något mer behöver skruvas på till nästa gång. Vi har smidiga webbaserade system för ändamålet. Dessa kan dessutom användas för smidiga anmälningsformulär. De kan anpassas grafiskt efter er profil, har öppna länkar eller personliga och resultatet matas smidigt ut i det format du önskar. Datan kan dessutom presenteras på ett lättfattligt sätt.