Teknik

Man kan säga att lokal, förtäring och teknik är några av de byggstenar som lägger grunden till ett bra event. Våra tekniker har lång och gedigen erfarenhet av teknik för konsert och event. Vad vi än behöver skapa för att det ska bli optimalt för ditt event, så löser våra tekniker det. Sådant som vi inte har i lager inhouse, tar vi in från våra väl beprövade och kvalitetssäkrade samarbetspartners.