Foto

Att fotografera och filma sitt event ger ofta ett mervärde både i form av minnen och dokumentation. Att ha bilder att se tillbaka på stärker teamkänslan och effekten av eventet kvarstår längre tid. Att filma på plats med visning på storbild kan förstärka känslan och göra det lättare för alla att se vad som händer under större event. Har ni intressenter som inte kan vara på plats? Då kan livestreamning vara en bra lösning. Vi erbjuder alla dessa delar med kompetens både inhouse samt hos våra beprövade och kvalitetssäkrade samarbetspartners.